Viimati uuendatud Pühapäev, 17 Juuni 2012 01:27
Prindi E-post

Mis on tootearendus?

Tootearendus on protsess, mis algab ideede otsimisest ja lõpeb uue toote/teenuse turuletoomisega. Uus toode/teenus võib olla muudatuste tegemine olemasolevas tootes või täiesti uue toote väljaarendamine. Eduka tootearenduse aluseks on turunõudluse analüüs – st  kes on klient ning missugused on tema vajadused.
Tootearenduse protsess algab ideede otsimisest. Selleks võib korraldada oma töötajaga ajurünnakuid, kasutada klientidelt saadud tagasisidet või uuringute andmeid. Seejärel tuleb ideid analüüsida ja hinnata ning sobivaim välja valida. Sobivaim on tooteidee, millel on kõige enam turupotentsiaali, mis rahuldab klientide vajadusi kõige paremini ning millel on selge konkurentsieelis. Arvestada tuleb ka oma ettevõtte võimalustega – st, kui suuri kulutusi on võimalik teha uue toote või teenuse arendamiseks.
Kui sobiv tooteidee on olemas, tuleb analüüsida selle tasuvust. Selleks tuleb teha prognoosid oodatavate rahavoogude ja kulude kohta, hinnata turuosa suurust ja toote/teenuse kasutusiga. Finantsprognooside koostamisel on abiks IPlanner
Kui tooteidee on majanduslikult tasuv, valmistatakse toote näidiseksemplar ja kavandatakse turundusstrateegia. Seejärel on võimalik uut toodet proovida – st pakkuda toodet klientidele reaalsetes turutingimustes (tüüpilises müügikohas). Sellel perioodil tuleb välja selgitada, kas toode/teenus rahuldab tarbijat, kas valitud turundusmeetmed on sobivad, kas võib jätkata toote/teenuse pakkumist esialgsel kujul või on vajalik teha muudatusi. Kui toote/teenuse  testimine osutub edukaks, järgneb uue toote turustamine Loe lisaks: tootearendusjuhend.

Kuidas saame aidata?

Kui Teil on idee, aga ei oska sellele parimat lahendust leida, siis meie aitame Teil seda teha!
Olgu selleks ideeks mõni puidust pisidetail, mööbliese, trepp, terrass või konstruktsioon, oleme koostöös arvestavad ja paindlikud. Koos Teiega leiame konkreetse toote heaks sobivaimad puit-ja viimistlusmaterjalid ning saavutame parima lõpptulemuse!  
Head mõtted ei peaks jääma vaid ideetasandile - Puittooted OÜ aitab Teie hea idee teostada!

 

 

 

Copyright © 2018 Puittooted OÜ | Aadress: Laulupeo 21, Tallinn 10128 | Telefon:+372 511 2478 | Swedbank A/A 221040004120 | E-post:info@puittooted.ee